List of active policies

Name Type User consent
Klauzula informacyjna RODO Privacy policy Authenticated users

Summary

Przyjmuję do wiadomości klauzulę informacyjną związaną z  art. 13 ​u​st. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych na platformie szkolenia.rodo.gmina.pl.

Full policy

Na podstawie art. 13 ​u​st. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Devcomm ICT z siedzibą w 20-824 Lublin, aleja Warszawska 102/4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@devcomm.pl. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu ​obowiązujących przepisów ​prawa  dotyczących ochrony danych osobowych. ​Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia autoryzacji w systemie szkoleniowym. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia​,​ sprostowania.
Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może w każdej chwili zostać cofnięta przez wysłanie wiadomości e-mail na adres mail@devcomm.pl z adresu, którego zgoda dotyczy. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.  ​Informujemy, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, oraz że nie jest  Pani/Pan profilowany a Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy ani udostępniane innym podmiotom.