Kurs zawiera materiały szkoleniowe dedykowane dla wszystkich pracowników jednostek samorządowych - urzędów gmin. Zapraszamy!

Kurs zawiera materiały szkoleniowe dedykowane dla pracowników szkół. Niniejsze szkolenie powinny ukończyć wszystkie osoby, które w związku z wypełnianiem obowiązków służbowych przetwarzają dane osobowe uczniów, ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli i pracowników szkoły. Zapraszamy!

Kurs zawiera materiały szkoleniowe dedykowane dla wszystkich pracowników klientów RODO.GMINA.PL. Niniejsze szkolenie powinny ukończyć wszystkie osoby, które przetwarzają dane osobowe w jednostce. Zapraszamy!