Kurs zawiera materiały szkoleniowe dedykowane dla wszystkich pracowników klientów RODO.GMINA.PL. Niniejsze szkolenie powinny ukończyć wszystkie osoby, które przetwarzają dane osobowe w jednostce. Zapraszamy!